Vzdělávací aplikace COFARM zahrnuje flexibilní vzdělávací program, poskytující studentům znalosti a dovednosti nezbytné pro práci ve spolupracujícím prostředí

SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PŘÍPADOVÉ STUDIE

VZDĚLÁVACÍ MODULY

Hlavním cílem této souhrnné zprávy je analýza současné úrovně spolupráce mezi podnikateli v zemědělství v partnerských zemích projektu COFARM a Evropské unii. Účelem zprávy je poskytnout informace a zvýšit povědomí o důležitosti spolupráce mezi podnikateli v zemědělství, relevantními zájemci a zúčastněnými stranami.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Tyto případové studie ukazují příklady spolupráce napříč Evropou, ukazují také účastníky a zapojené farmy. Případové studie byly vytvořeny prostřednictvím realizace rozhovorů a zapojením partnerů napříč partnerskými zeměmi.

VZDĚLÁVACÍ MODULY

Modul č. 1

Modul č. 1

Principy a výhody spolupráce na úrovni jednotlivých farem.

Modul č. 2

Modul č. 2

A. Faktory podporující úspěšné partnerství/spolupráci

B. Faktory, které brání úspěšné partnerské spolupráci

Modul č. 3

Modul č. 3

A. Kroky jak vytvořit úspěšnou spolupráci/partnerství

B. Kroky k vytvoření úspěšné partnerské spolupráce

Modul č. 4

Modul č.

Řešení konfliktů a umožnění „ideálního“ ukončení spolupráce

PARTNEŘI

NAHORU